slika diploma

Kvalifikacija implantologije

Dental Studio Burow Implantologija
Dr.M.sc.Helge Burow

Dvogodišnje izvanredno sveučilište u
međunarodno medicinsko sveučilište u Rimu
Magistar znanosti iz oralne implantologije

slika diploma